Get Adobe Flash player
Wtorek 18 czerwca 2024 Dziś imieniny obchodzą: Albert, Ignacy

Od roku 2019 jesteśmy Liderem projektów: ,,NAWIGATOR -aktywna integracja w Siemianowicach Śląskich’’, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

 

Od roku 2018 jesteśmy współrealizatorem projektów Od 2018 roku jesteśmy Partnerem projektów realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Od 2017 roku prowadzimy akcję pomocy Ks. Markowi Sobańskiemu.

Zbieramy środki na leczenie i rehabilitację długoletniego współpracownika Fundacji który zmaga się z chorobą.

Przez wiele lat prowadząc Fundację Duc In Altum im. Jana Pawła II wspierał potrzebujących i chorych wydając im darmowe leki w punktach pomocy medycznej.

Dzisiaj sam wymaga opieki i naszego wsparcia.

Zachęcamy do przekazywania darowizn na rachunek bankowy Fundacji z dopiskiem :

  •  NRB : BPH S.A. o/ Katowice   23 1060 0076 0000 3200 0138 4481 ” Na leczenie Ks. Marka Sobańskiego „

W 2017 roku otwieramy nowy panel pomocy wspólnie z Polskim Instytutem Odszkodowań w zakresie pomocy poszkodowanym – więcej informacji w zakładce pomoc prawna. Koordynatorem projektu jest Pani Renata Machaj – numer telefonu 604 409 610

hipoterapia 2016

hipoterapia 2016

 

HIPOTERAPIA 2016

W roku 2016 wspólnie z Urzędem Miasta Katowice dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie prowadzimy cykl zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych

W 2014 roku prowadzimy dla Ośrodka Edukacji Partner – Fundacja akcję Zbiórka w ramach projektu PARTNER 2014.

czytaj więcej…