Get Adobe Flash player
Poniedziałek 16 września 2019 Dziś imieniny obchodzą: Albin, Nikodem

O nas

Fundacja Pomocy „Nowy Świat” została powołana do życia 22 września 2004 roku w Kancelarii Notarialnej Jacka Darowskiego i Tomasza Janika Spółka Cywilna w Tychach.
Fundacj powstała z inicjatywy osób na codzień zaangażowanych w pracę z osobami z dysfunkcją niepełnosprawności intelektualnej.
Został powołany Zarząd Główny Fundacji, którego zadaniem stało się przygotowanie wszystkich instrumentów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji, opracowanie projektów i koordynacja udzielanej pomocy.
Doskonały organizator w osobie Pani Prezes Izabelli Warkoczyńskiej-Szpakowskiej wspieranej przez pozostałych Członków Zarządu i Członków Rady Fundacji przeprowadził naszą organizację przez procedurę nadania nam Statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 10 października 2005 roku wpisał nas do stosownego rejestru.
Staraniem całego Zarządu i przychylności Urzędu Miasta Fundacja zyskała nową siedzibę przy ulicy Gliwickiej 272.
W dniu 1 czerwca 2006 powołaliśmy do życia Ośrodek Wsparcia Integracji.
Przez cały czas istnienia naszej organizacji wspieramy placówki publiczne i niepubliczne, zajmujące się kształceniem, rewalidacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych a także osoby indywidualne .
Od 1 lutego 2009 Fundacja ma siedzibę przy ulicy Piastów 11 w Katowicach.

Na Kossutha 11 prowadzimy Ośrodek Wsparcia Integracji i Biuro Zarządu.

W roku 2013 powołaliśmy do życia S 3 Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną w której nasi podopieczni mogą podjąć pracę w zawodach artystycznych.

W bieżącym roku rozpoczynamy w naszym Ośrodku Wsparcia Integracji prowadzenie terapii  Biofeedback dla wszystkich pacjentów wymagających takiej metody terapii.
Metoda ta polega na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie.