Get Adobe Flash player
Wtorek 18 czerwca 2024 Dziś imieniny obchodzą: Albert, Ignacy

O nas

Fundacja Pomocy „Nowy Świat” została powołana do życia 22 września 2004 roku w Kancelarii Notarialnej Jacka Darowskiego i Tomasza Janika Spółka Cywilna w Tychach.
Fundacj powstała z inicjatywy osób na codzień zaangażowanych w pracę z osobami z dysfunkcją niepełnosprawności intelektualnej.
Został powołany Zarząd Główny Fundacji, którego zadaniem stało się przygotowanie wszystkich instrumentów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Fundacji, opracowanie projektów i koordynacja udzielanej pomocy.
Doskonały organizator w osobie Pani Prezes Izabelli Warkoczyńskiej-Szpakowskiej wspieranej przez pozostałych Członków Zarządu i Członków Rady Fundacji przeprowadził naszą organizację przez procedurę nadania nam Statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 10 października 2005 roku wpisał nas do stosownego rejestru.
Staraniem całego Zarządu i przychylności Urzędu Miasta Fundacja zyskała nową siedzibę przy ulicy Gliwickiej 272.
W dniu 1 czerwca 2006 powołaliśmy do życia Ośrodek Wsparcia Integracji.
Przez cały czas istnienia naszej organizacji wspieramy placówki publiczne i niepubliczne, zajmujące się kształceniem, rewalidacją i rehabilitacją osób niepełnosprawnych a także osoby indywidualne .
Od 1 lutego 2009 Fundacja ma siedzibę przy ulicy Piastów 11 w Katowicach.

Na Pukowca 15 w Katowicach prowadzimy Ośrodek Wsparcia Integracji i Biuro Zarządu.

W roku 2013 powołaliśmy do życia S 3 Sosnowiecką Spółdzielnię Socjalną w której nasi podopieczni mogą podjąć pracę w zawodach artystycznych.

Od 2014 na zlecenie Ośrodka Edukacji Partner prowadzimy wspólnie zbiórkę odzieży używanej na rzecz naszych wspólnych podopiecznych.

Od roku 2016 wspólnie z Urzędem Miasta Katowice współfinansujemy projekt rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją niepełnosprawności  intelektualnej i autyzmem poprzez hipo i dogoterapię.

Od roku 2017 prowadzimy realizację projektów unijnych w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego Beneficjentów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województwa dolnośląskiego i śląskiego.

Od 2018 roku jesteśmy Partnerem projektów realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od roku 2019 jesteśmy Liderem projektów:  ,,NAWIGATOR -aktywna integracja w Siemianowicach Śląskich’’, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej:IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT